Kan Grubu (ABO) ve Rh tayini

TEST ADI :
Kan Grubu (ABO) ve Rh tayini
YÖNTEM :
Aglütinasyon
ÖRNEK TÜRÜ :
EDTA'lı Tam Kan
ÖRNEK TÜPÜ :
EDTA K2 (Mor Kapak)
ÖRNEK MİKTARI :
2 mL
SAKLAMA KOŞULLARI :
-
ÇALIŞMA GÜNÜ :
Her Gün
ÇALIŞMA / RAPORLAMA SÜRESİ :
Aynı Gün
RED KRİTERLERİ :
Hemoliz - Pıhtılı numune -SKT. geçmiş tüpe alınan numune Hatalı borkod -İsimsiz numune- Tüp seviyesine uygun alımmamış numune.
AÇIKLAMA :
-

İletişim Bilgileri ve Çalışma Saatleri İçin Lütfen Tıklayınız!