Laboratuvar Kısaltmalar Dizelgesi

Burtom Esentepe Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Laboratuvar Kısaltmalar Dizelgesi

advanced divider

Laboratuvar kısaltmalar dizelgesi, laboratuvar ortamında sık kullanılan terimlerin ve birimlerin kısaltmalarını içeren bir liste veya tablodur. Bu dizelge, laboratuvar çalışmalarında kullanılan ölçü birimlerini, kimyasal bileşikleri, analitik yöntemleri ve diğer laboratuvar terimlerini kısaltmalarıyla birlikte sunar. Bu dizelge, laboratuvar personeli arasında iletişimi kolaylaştırmak, verileri daha hızlı ve etkili bir şekilde kaydetmek ve raporlamak için kullanılır. Aynı zamanda laboratuvar bilimsel yazışmalarında da sıkça kullanılır.

BCG Bromkrezol Yeşili
EIA Enzyme Immunoassay
ECLIA Electrochemiluminescence Immunoassay
HPLC High Performance Liquid Chromatograph
RID Radial Immünodiffusion
CASA Computer Aided Sperm Analysis
FEIA Fluorescent Enzyme Immunoassay
RT-PCR Real Time Polymerase Chain Reaction
IFCC International Federation of Clinical chemistry
FTIR Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi
IFA İndirekt Floresan Antikor
HPLC – ECD High Performance Liquid Chromatograph Electron Capture Detector
LC Liquid Chromatography
KIMS Kinetic İnteraction of Microparticles in Solution
IFT İndirekt Floresan Antikor Tekniği
FC Flow Cytometry
PRP Pirecipitate
PEG Polietilen Glikol
NGS Next Generation Sequencing
GCMS Gas Chromatography-Mass Spectrometry
PCR Polymerase Chain Reaction
IFE Immunofixation Electrophoresis
FISH Flouresence-in-Situ Hybridization
CMIA Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay
LCMS/MS Liquid Chramotography Mass Spectrometry
RIA Radio Immunoassay
IHA İndirekt Hemaglutinasyon Testi
FIA Fluoresan İmmünoassay
CLIA Chemiluminescence Immuno Assay
ISE Ion-Selective Electrodes
IRMA İmmunoradiometric Assay
2-ME Merkaptoetanol ile Redüksiyon
CASA Computer Aided Sperm Analysis
ICA Independent Component Analysis
AAS Atomic Absorption Spectroscopy
ICP Inductıvely Coupled Plasma
Kısaltma Açılım Açıklama
BCG Bromkrezol Yeşili BCG (Bromkrezol Yeşili), laboratuvar ortamında kullanılan bir pH göstergesidir. Asidik ortamlarda yeşil, nötr ortamlarda mavi ve bazik ortamlarda sarı renk alır. pH değerlerini belirlemek için kullanılır ve mikrobiyoloji ve biyokimya alanlarında sıkça kullanılan bir bileşiktir.
EIA Enzyme Immunoassay EIA (Enzyme Immunoassay), enzim immünoanalizi olarak da bilinen bir laboratuvar tekniktir. Bu yöntem, antijenler veya antikorlar gibi belirli moleküllerin varlığını tespit etmek için kullanılır.
ECLIA Electrochemiluminescence Immunoassay ECLIA (Electrochemiluminescence Immunoassay), elektrokemilüminesans immünoanalizi olarak da bilinen bir laboratuvar test yöntemidir. Bu yöntem, belirli moleküllerin varlığını tespit etmek için kullanılır.
HPLC High Performance Liquid Chromatograph HPLC (High Performance Liquid Chromatography), yüksek performanslı sıvı kromatografisi anlamına gelir. Bu bir analitik kimya tekniğidir ve karmaşık bir karışımın bileşenlerini ayırmak, tanımlamak ve nicelendirmek için kullanılır.
RID Radial Immünodiffusion RID (Radial Immunodiffusion), radyal immünodifüzyon olarak da bilinen bir immünolojik test yöntemidir. Bu yöntem, antijenlerin veya antikorların varlığını tespit etmek ve konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır.
FEIA Fluorescent Enzyme Immunoassay FEIA (Fluorescent Enzyme Immunoassay), floresan enzim immünoanalizi anlamına gelir. Bu bir laboratuvar test yöntemidir ve belirli moleküllerin varlığını tespit etmek için kullanılır.
RT-PCR Real Time Polymerase Chain Reaction RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction), gerçek zamanlı polimeraz zincirleme reaksiyonu anlamına gelir. Bu moleküler biyoloji yöntemi, DNA veya RNA'nın belirli bir bölgesini çoğaltmak ve miktarını nicelendirmek için kullanılır.
IFCC International Federation of Clinical chemistry IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu'nun kısaltmasıdır. IFCC, dünya çapında klinik kimya ve laboratuvar tıbbı alanlarında faaliyet gösteren bir profesyonel organizasyondur.
FTIR Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi anlamına gelir. Bu bir analitik kimya tekniğidir ve maddelerin kızılötesi ışınım ile etkileşimini kullanarak kimyasal bağları ve moleküler yapıları analiz etmek için kullanılır.
IFA İndirekt Floresan Antikor IFA (İndirekt Floresan Antikor), immünofloresan yönteminin bir türüdür. Bu yöntem, antijenlerin veya antikorların varlığını veya lokalizasyonunu tespit etmek için kullanılır.
HPLC - ECD High Performance Liquid Chromatograph Electron Capture Detector HPLC-ECD (High Performance Liquid Chromatography Electron Capture Detector), yüksek performanslı sıvı kromatografisi elektron yakalama dedektörü anlamına gelir. Bu analitik kimya tekniği, bir HPLC sistemi ile birlikte kullanılan bir dedektör türüdür.
LC Liquid Chromatography LC (Liquid Chromatography), sıvı kromatografisi anlamına gelir. Bu analitik kimya teknikleri ailesi, bileşiklerin bir karışımdan ayrılması, tanımlanması ve nicelendirilmesi için kullanılır.
KIMS Kinetic İnteraction of Microparticles in Solution KIMS (Kinetic Interaction of Microparticles in Solution), çözeltideki mikropartiküllerin kinetik etkileşimi anlamına gelir. Bu, immünokimyasal bir test yöntemidir ve antijenlerin veya antikorların varlığını tespit etmek için kullanılır.
IFT İndirekt Floresan Antikor Tekniği IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği), immünofloresan yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, antijenlerin veya antikorların varlığını veya lokalizasyonunu tespit etmek için kullanılır.
FC Flow Cytometry FC (Flow Cytometry), akış sitometrisi anlamına gelir. Bu bir analitik hücre biyolojisi tekniğidir ve hücrelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tek tek analiz etmek için kullanılır.
PRP Pirecipitate PRP (Platelet-Rich Plasma), trombositlerin yoğun olduğu bir plazma anlamına gelir. PRP, bir kişinin kendi kanından elde edilen ve içerisinde yüksek yoğunlukta trombosit bulunan bir plazma preparatıdır.
PEG Polietilen Glikol PEG (Polietilen Glikol), polimerik bir bileşiktir ve polietilen oksit olarak da bilinir. Bu, etilen glikolün polimerizasyonuyla elde edilen bir polimerdir.
NGS Next Generation Sequencing NGS (Next Generation Sequencing), bir sonraki nesil dizileme anlamına gelir. Bu, genetik materyalin yüksek hızda ve yüksek verimlilikle dizilenmesini sağlayan bir dizi teknoloji ve yöntemler topluluğudur.
GCMS Gas Chromatography-Mass Spectrometry GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry), gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi anlamına gelir. Bu analitik kimya tekniği, bir bileşiğin gaz fazında ayrılmasını ve ardından kütle spektrometrisi kullanılarak tanımlanmasını sağlar.
PCR Polymerase Chain Reaction PCR (Polymerase Chain Reaction), polimeraz zincirleme reaksiyonu anlamına gelir. Bu moleküler biyoloji tekniği, DNA veya RNA'nın belirli bir bölgesini çoğaltmak için kullanılır.
IFE Immunofixation Electrophoresis IFE (Immunofixation Electrophoresis), immünofiksatyon elektroforezi anlamına gelir. Bu bir laboratuvar test yöntemidir ve serum veya idrar örneklerindeki monoklonal immünglobulinleri (M-komponentleri) tespit etmek için kullanılır.
FISH Flouresence-in-Situ Hybridization FISH (Fluorescence in situ Hybridization), hibridizasyon ile floresan tespit anlamına gelir. Bu bir sitogenetik ve moleküler biyoloji yöntemidir ve bir DNA veya RNA probunun hedeflenen hedef bölgeye bağlanmasıyla kullanılır.
CMIA Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay), kemilüminesan mikropartikül immünoanalizi anlamına gelir. Bu bir immünolojik test yöntemidir ve antijenlerin veya antikorların varlığını tespit etmek ve konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır.
LCMS/MS Liquid Chramotography Mass Spectrometry LC-MS/MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry), sıvı kromatografisi-kütle spektrometrisi anlamına gelir. Bu analitik kimya teknolojisi, bir bileşiğin sıvı fazda ayrılması ve ardından kütle spektrometrisi kullanılarak tanımlanması için kullanılır.
RIA Radio Immunoassay RIA (Radioimmunoassay), radyoimmünoanaliz anlamına gelir. Bu bir laboratuvar test yöntemidir ve antijenlerin veya antikorların varlığını tespit etmek veya konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.
IHA İndirekt Hemaglutinasyon Testi IHA (İndirekt Hemaglutinasyon Testi), immünolojik bir test yöntemidir ve antikorların varlığını tespit etmek için kullanılır. Bu test, belirli bir antijene karşı antikor varlığını belirlemek için kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) kullanıldığı bir aglütinasyon reaksiyonuna dayanır.
FIA Fluoresan İmmünoassay FIA (Fluorescent Immunoassay), floresan immünoanaliz anlamına gelir. Bu bir laboratuvar test yöntemidir ve antijenlerin veya antikorların varlığını tespit etmek veya konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.
CLIA Chemiluminescence Immuno Assay CLIA (Chemiluminescence Immunoassay), kemilüminesan immünoanaliz anlamına gelir. Bu bir laboratuvar test yöntemidir ve antijenlerin veya antikorların varlığını tespit etmek veya konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.
ISE Ion-Selective Electrodes ISE (Ion-Selective Electrodes), iyon seçici elektrotlar anlamına gelir. Bu, analitik kimyada kullanılan bir tür elektrot teknolojisidir.
IRMA İmmunoradiometric Assay IRMA (Immunoradiometric Assay), immunoradyometrik analiz anlamına gelir. Bu bir laboratuvar test yöntemidir ve antijenlerin veya antikorların varlığını tespit etmek veya konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.
2-ME Merkaptoetanol ile Redüksiyon 2-ME (Merkaptoetanol ile Redüksiyon), biyokimyasal ve moleküler biyolojide kullanılan bir redüksiyon maddesidir. Bu bileşik, disülfid bağlarını kırarak proteinlerin yapısal değişikliklere uğramasını sağlar.
CASA Computer Aided Sperm Analysis CASA (Computer Aided Sperm Analysis), bilgisayar destekli sperm analizi anlamına gelir. Bu, spermlerin sayısal ve morfolojik özelliklerini otomatik olarak değerlendirmek için kullanılan bir teknolojidir.
ICA Independent Component Analysis ICA (Independent Component Analysis), bağımsız bileşen analizi anlamına gelir. Bu, bir veri kümesindeki karmaşık sinyalleri veya değişkenleri temel bileşenlerine ayırmak için kullanılan bir istatistiksel ve sinyal işleme yöntemidir.
AAS Atomic Absorption Spectroscopy AAS (Atomic Absorption Spectroscopy), atomik emilim spektroskopisi anlamına gelir. Bu, bir elementin analizinde kullanılan bir analitik kimya tekniğidir.
ICP Inductıvely Coupled Plasma ICP (Inductively Coupled Plasma), indüktif eşleşmiş plazma anlamına gelir. Bu bir analitik kimya teknolojisidir ve element analizi için kullanılır.

İletişim Bilgileri ve Çalışma Saatleri İçin Lütfen Tıklayınız!

Laboratuvar Kısaltmalar Dizelgesi