Kurumsal Bilgilendirme

Burtom Esentepe Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Laboratuvarların Rolü: Teşhis ve Tedavi

advanced divider

Laboratuvarlar hem teşhis hem de tedavi anlamında tıbbi süreçlerin önemli bir parçasıdır. Sağlık hizmetlerinin tanı alanındaki önemli gereksinimlerinin pek çoğu laboratuvarlar tarafından karşılanmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar: Kalite ve İşbirliği

advanced divider

Burtom Tıbbi tahlil Laboratuvarı olarak; insan sağlığı konusunda güvenilir olmanın en önemli sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde kaliteden ödün vermeyen, hasta hakları ve memnuniyeti odaklı, akredite ve kalitesi belgelenmiş, uluslararası standartlarda tıbbi laboratuvar hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Bünyemizde çalışılmayan bazı özel testler için referans laboratuvarlarla iş birliği yapılarak test yelpazemiz genişletilmiş, sunulan hizmet kalitesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.

Kapsamlı Merkez Laboratuvarı: Çeşitlilik ve Hız

advanced divider

Biyokimya, Koagülasyon, Hematoloji, Hormon, İmmünoassay testlerinin bir arada çalışılmakta olduğu Merkez Laboratuvar olarak adlandırdığımız birimde kan, idrar, beyin-omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarında, proteinler, lipitler, enzimler, karbohidrat metabolizması ile ilgili testler, elektrolitler, tüm koagülasyon testleri, tiroid hormonları, fertilite hormonları, terapötik ilaç düzeyleri, tümör belirteçleri, Tam Kan Sayımı, kan grubu, trombosit ve retikülosit sayımı, nasal smear değerlendirmesi, vücut sıvılarında eritrosit ve lökosit sayımı,  periferik yayma incelemesi, sedimantasyon, hepatit testleri, HIV testi ve TORCH testlerinin de yer aldığı 350’ye yakın parametre, en son teknoloji ürünü oto-analizörlerle çalışılmaktadır. Laboratuvara gelen numunelerin sonuçları, il dışı/yurt dışında çalışılan birkaç parametre ve spesifik testler dışında, numunenin bölüme ulaşmasından sonra en geç 3 saat içerisinde raporlanmaya hazır hale gelmektedir.

Çok Yönlü Mikrobiyoloji Laboratuvarı: Tanı ve İzleme

advanced divider

Mikrobiyoloji Laboratuvarında enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji, seroloji, allerji ve immünoloji, moleküler mikrobiyoloji bölümleri yer almaktadır. Birimde; kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testleri olmak üzere moleküler tanı testleri, otoimmün hastalıkların tanısında IFA otoantikor testleri, allerji testleri, spermiyogram çalışılmaktadır. Kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri laboratuvarımızda, uluslararası standartlarda gerçekleştirilmekte ve antibiyotik duyarlılıkları EUCAST kriterlerine göre yorumlanarak raporlanmaktadır.

Kalite Kontrol ve Akreditasyon: Güvenilir Laboratuvar Hizmetleri

advanced divider

Laboratuvarlarımızda çalışılan testler düzenli olarak iç ve dış kalite kontrol programları ile denetlenmektedir. RIQAS, EUROIMMUN, LabPT, API (American Proficiency Institute) gibi belli başlı uluslararası kalite kontrol programlarına üyeliklerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca laboratuvarımızda çalışılan testlerin dünyada kabul görmüş standartlara uygunluğunun onaylanmasının öneminin farkındalığıyla, test hizmetlerini TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditasyon kapsamında yürütmek üzere TÜRKAK başvurusu gerçekleştirilmiştir.

BURTOM SAĞLIK GRUBU

advanced divider
Burtom Sağlık Grubu

800 sağlık çalışanı, 100’e yakın hekimi, birinde cerrahi operasyonların da yapıldığı 4 tıp, 5 özel tıbbi görüntüleme ve tanı merkezi; Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Burtom Sağlık Grubu çeyrek asırlık bir tecrübe!

İçeri girdiğiniz andan itibaren güler yüzlü ekibimiz, son teknoloji tıbbi ekipmanlarımız ve uzman doktorlarımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. El cerrahisinden saç ekimine, estetikten fizyoterapiye 20’den fazla lokasyonla Bursa’nın her noktasına kaliteli tedavi sunuyoruz.

Güvenilir, hasta ve çalışan odaklı, çevreye duyarlı ve yenilikçi yapımızla tıbbın ulaştığı en üst düzeyde kendimizi sürekli geliştirerek öncü bir kuruluş olmayı başardık. 2000 yılından bu yana Türkiye genelinde şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ve kamu hastanelerine tıbbi malzeme, personel ve radyoloji hizmetleri vermeye devam ediyoruz.

İletişim Bilgileri ve Çalışma Saatleri İçin Lütfen Tıklayınız!

Kurumsal Bilgilendirme