Dış Kalite Kontrol Programlarımız

Kalite ve Akreditasyon

Laboratuvar Kalite Kontrol Sistemleri ve Dış Kalite Kontrol Programları

advanced divider

Laboratuvar kalite kontrol sistemleri, iyi bir laboratuvar hizmeti verilmesi açısından önem arz etmektedir. Dış kalite kontrol sistemi ile analitik sürecin uzun dönemde tekrarlanabilirliği ve doğruluğu değerlendirilmektedir. Laboratuvarımız Kalite Kontrol Prosedürü gereği, verdiği hizmetlerin kalitesini izlemek için, düzenli olarak dış kalite kontrol programlarına katılım sağlamaktadır.

Dış kalite kontrol programı, akreditasyon verme yetkisine sahip referans kurumlar tarafından hazırlanmış dış kalite kontrol örneği ile, laboratuvar çalışma performansının değerlendirilmesi ve güvenilirliğinin doğrulanmasıdır. Dış Kalite Kontrol Programı bulunmayan testler için Akredite bir dış laboratuvar ile LAK (Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma) ile laboratuvarımızın performansı diğer katılımcılarla karşılaştırılarak rapor edilmektedir.

Üye Olduğumuz Dış Kalite Kontrol Programları ve Test İçerikleri

advanced divider
RIQAS Monthly Clinical Chemistry
● Kreatinin, serum
● Bilirubin, total
● Glukoz (Açlık)
● Total demir bağlama kapasitesi (TIBC)
      • Demir (Fe)
      • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
      • Total demir bağlama kapasitesi (TIBC)
● BUN, ÜRE ile birlikte
      • Üre
      • BUN
● Aspartat Aminotransferaz (AST – SGOT)
● Klor (Cl)
● HDL Kolesterol
● Kalsiyum
● Potasyum
● Albümin
● Alkalen fosfataz (ALP)
● Gamma Glutamiltransferaz (GGT)
● LDH
● Fosfor(P)
● Lipaz
● Magnezyum
● Total Kolesterol
● Amilaz
● Kreatin Kinaz (CK)
● Trigliserit
● Bilirubin, direkt
● Ürik Asit
● Protein Total
● Sodyum
RIQAS Monthly Immunoassay
● Kobalamin (Vitamin B12)
● Kalsidiyol (25-hidroksivitamin D)
● Folik asit (Vitamin B9)
● İnsülin, Açlık
● Kortizol, Sabah
● Beta-hCG
● T3 Total
● T4 Serbest
● Prolaktin
● T4 Total
● Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG-Sex Hormone Binding Globulin)
● Ferritin
● C-peptid(Açlık)
● Testosteron, total
● Serbest T3
● Tiroid stimülan Hormon (TSH)
● Folikül Stimülan Hormon (FSH)
● Lüteinleştiren Hormon (LH)
● Estradiol (Östradiyol E2)
● Progesteron
● CA 125
● Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
● CA 15-3
● Prostat Spesifik Antijen (PSA), Total
● Alfa-Fetoprotein
● PTH
● Karbamazepin
● Valproik Asit (Dipropilasetik Asit)
● IgE
● Prostat Spesifik Antijen (PSA), Serbest
● CA 19-9
● Dehidroepiandrosteron-Sülfat (DHEA-S)
Labpt Kalite Kontrol Programı – HbA1c
● HbA1c (HbA1c glikolize hemoglobin, glikohemoglobin, hemoglobin)
Labpt Kalite Kontrol Programı – Hematoloji CBC
● Eritrosit
● HCT
● HGB
● WBC
● MCH
● MCHC
● MCV
● PLT
Labpt Kalite Kontrol Programı – Koagülasyon
● Protrombin zamanı (PT)
● D-Dimer
● Activated partial thromboplastin time (aPTT)
Labpt Kalite Kontrol Programı – Spesifik Proteinler
● C reaktif Protein (CRP)
● ASO
● Romatoid Faktör (RF)
Labpt Kalite Kontrol Programı – Viral Marker Paneli
● HBsAg
● Anti-HBs
● VDRL
● Anti-HCV
● Anti-HIV
Labpt Kalite Kontrol Programı – Viral Marker Paneli
● Toksoplazma IgM
● Toksoplazma IgG
● Cytomegalovirus (CMV) IgG
● Cytomegalovirus (CMV) IgM
● Rubella(Kızamıkçık) IgG
● Rubella(Kızamıkçık) IgM
Labpt Kalite Kontrol Programı – Tam İdrar Tahlili (TİT)
● Kimyasal analiz
● Bilirubin
● Dansite
● Eritrosit/ Hemoglobin
● Lökosit Esteraz
● Glukoz
● Keton
● Nitrit
● pH
● Protein
● Ürobiliojen
● Resimli Mikroskobik Sorgulama
LAB PT – Mikroorganizma İdentifikasyon
● (Mikroorganizma İdentifikasyonu Yılda 4 kez 2 Ayrı Mikroorganizma Suşu)
● Kültür – (İdrar, Vajen, Yara, Boğaz, Kan, Solunum Sekresyonları vb.)
LAB PT – Antibiyogram
● Antibiyogram duyarlılık manuel (Yılda 2 kez 1 Bakteri)
EUROIMMUN – ANA/LIVER
● ANA-IFA
● ENA profili, Geniş Panel (İmmunoblotting)
      • Anti-nRNP/Sm
      • Anti-Sm
      • Anti-SS-A
      • Anti-SS-B
      • Anti-Scl-70
      • Anti-Sentromer B
      • Anti-Nukleozomlar
      • Anti-Ribosomal P Protein
EUROIMMUN-Alerji (İmmunoblotting)
● e1 (cat)
● f2 (cow’s milk)
● f85 (Sellerie)
● g3 (cocksfoot)
● t7 (oak)
EUROIMMUN – EBV (İmmunoblotting)
● EBV IgM Profili
      • Anti-VCA gp 125 IgM
      • Anti-VCA p19 IgM
      • Anti EBNA-1 IgM
      • Anti-EA-D IgM
● EBV IgG Profili
      • Anti-VCA gp 125 IgM
      • Anti-VCA p19 IgM
      • Anti EBNA-1 IgM
      • Anti-EA-D IgM
APİ PT
● SARS COV-2 RT-PCR( Covid 19)

ÖZEL BURTOM TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

advanced divider
Burtom Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Laboratuvarlar hem teşhis hem de tedavi anlamında tıbbi süreçlerin önemli bir parçasıdır. Sağlık hizmetlerinin tanı alanındaki önemli gereksinimlerinin pek çoğu laboratuvarlar tarafından karşılanmaktadır.

Burtom Tıbbi tahlil Laboratuvarı olarak; insan sağlığı konusunda güvenilir olmanın en önemli sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde kaliteden ödün vermeyen, hasta hakları ve memnuniyeti odaklı, akredite ve kalitesi belgelenmiş, uluslararası standartlarda tıbbi laboratuvar hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Bünyemizde çalışılmayan bazı özel testler için referans laboratuvarlarla iş birliği yapılarak test yelpazemiz genişletilmiş, sunulan hizmet kalitesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.

İletişim Bilgileri ve Çalışma Saatleri İçin Lütfen Tıklayınız!

Dış Kalite Kontrol Programları