Üriner Taşların Analizi

TEST ADI :
Üriner Taşların Analizi
YÖNTEM :
FTIR
ÖRNEK TÜRÜ :
Taş
ÖRNEK TÜPÜ :
Steril Kap
ÖRNEK MİKTARI :
1 g
SAKLAMA KOŞULLARI :
20-25 °C 365 Gün
ÇALIŞMA GÜNÜ :
Salı,Cuma
ÇALIŞMA / RAPORLAMA SÜRESİ :
8 – 12 Gün Sonra
RED KRİTERLERİ :
Kırık kap ile gelen numuneler - Hatalı borkod -İsimsiz numune – Yetersiz numune
AÇIKLAMA :
Tek veya çok sayıda taş örneği gönderilebilir. Gönderilecek tüm örnekler çalışmaya alınacak ve homojenize edilecektir. Bu nedenle çalışma sonrasında gönderildiği fiziksel şekli ile taşların geri gönderilmesi mümkün değildir.Fiziksel olarak çok farklı renk ve şekilde görülen taş örnekleri ayrı çalışmaya alınır ve raporlanır.Bu nedenle ilave kayıt açılması istenebilir. Farklı çalışma istenilen örnekler için ayrı kayıt açılmalıdır. Bu kayıtlar ayrı ücretlendirilir. Stabilite süresi bulunmamaktadır. Bu nedenle çok uzun süre beklemiş örneklerde çalışma yapılabilir.Bu durum çalışma sonucunu etkileyebilir ve raporda belirtilir.Örnek alım tarihi olarak taşın üriner sistemden çıkma tarihi belirtilmelidir.Taş örnekleri gönderilmeden önce su ile yıkanmalı ve kurutularak gönderilmesi tercih edilmektedir. Ancak yıkanmamış ve kurutulmadan gönderilen örnekler de kabul edilir ancak ön hazırlık laboratuvarımızda yapılacağından rapor süresi 1 hafta ötelenecektir. Örneklerin kurutulması sırasında yapay ısı kaynakları kullanılmamalıdır.Örneğin alındığı yer (operasyon ile alındı ise) veya spontan düşme bulunduğu yer (tuvalet bebek bezi) vb.hakkında bilgi verilmelidir. Taş örnekleri temiz sekonder tüpler veya steril idrar kapları ile gönderilebilir. Yapıştırıcı vb. ile kağıda vb. yapıştırılan örnekler çalışmaya alınamaz. Gönderim oda ısısında yapılabilir.Safra taşı tükrük taşı vb. diğer taşlar da çalışmaya alınabilir.Bu durumda hasta kaydına örneğin alındığı yer ile ilgili bilgi yazılmalıdır.

İletişim Bilgileri ve Çalışma Saatleri İçin Lütfen Tıklayınız!