İç Kalite Kontrol Programlarımız

Kalite ve Akreditasyon

İç Kalite Kontrol Programı ve Laboratuvar Testlerinin Güvenilirliği

advanced divider

İç kalite kontrol programı; analitik sistemlerden alınan test sonuçlarının uluslararası kalite kontrol kriterlerine göre kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için yapılmaktadır.

İç kalite kontrol süreci, laboratuvarda çalışılan testler için rutin çalışma öncesinde, cihazın, test kitlerinin, çalışanın ve laboratuvar ortamının uygunluk düzeyi bilinen örnekler ile kontrol etme amacına yöneliktir. Bu uygulama ile laboratuvarda kullanılan cihazların o testleri doğru ve güvenilir bir şekilde ölçüp ölçmediği değerlendirilmektedir.

Laboratuvarımızda her gün rutin olarak, hasta numuneleri çalışılmadan önce, ilgili testler için en az iki seviye iç kalite kontrol örneği çalışılmaktadır. İç kalite kontrol sonuçları dünyada kabul görmüş Westgard kalite kontrol sistemlerine göre değerlendirilmektedir. Bir testin rapor edilebilmesi için iç kalite kontrolünün yapılmış olması ön şarttır. İç kalite kontrolde gerekli performansı göstermeyen hiçbir testin sonucu rapor edilemez.

Uygulama ve Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi

advanced divider

ÖZEL BURTOM TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

advanced divider
Burtom Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Laboratuvarlar hem teşhis hem de tedavi anlamında tıbbi süreçlerin önemli bir parçasıdır. Sağlık hizmetlerinin tanı alanındaki önemli gereksinimlerinin pek çoğu laboratuvarlar tarafından karşılanmaktadır.

Burtom Tıbbi tahlil Laboratuvarı olarak; insan sağlığı konusunda güvenilir olmanın en önemli sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde kaliteden ödün vermeyen, hasta hakları ve memnuniyeti odaklı, akredite ve kalitesi belgelenmiş, uluslararası standartlarda tıbbi laboratuvar hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Bünyemizde çalışılmayan bazı özel testler için referans laboratuvarlarla iş birliği yapılarak test yelpazemiz genişletilmiş, sunulan hizmet kalitesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.

İletişim Bilgileri ve Çalışma Saatleri İçin Lütfen Tıklayınız!

 İç Kalite Kontrol Programları

{"wp_error":"cURL error 28: Resolving timed out after 5514 milliseconds"}